Posts Tagged pit 16a 2014 wypełniony

co potrzebne do becikowego 2015

Co potrzebne do becikowego 2015. Aby uzyskać becikowe wymaganym jest złożenie wniosku w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy staniesz się prawnym opiekunem dziecka wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką jednak, nie później niż do ukończenia 18 roku życia. Zbyt duży dochód? Nie dostaniesz […]